Εδώ θα βρείτε συχνές απορίες. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις περισσότερες περιπτώσεις, ώστε να σας λυθεί κάθε απορία σχετική με τις σύγχρονες ορθοδοντικές θεραπείες.

Αποτελούν την απάντηση της Ορθοδοντικής στο αισθητικό πρόβλημα που δημιουργούν σε πολλούς τα μεταλλικά σιδεράκια. Οι ειδικοί ορθοδοντικοί αυτοί μηχανισμοί τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, (από την πλευρά δηλαδή της γλώσσας και γι’ αυτό ονομάζονται και «γλωσσικοί»)  από  ορθοδοντικούς που έχουν πέρα από την ειδικότητα τους λάβει ειδική εκπαίδευση στη χρήση αυτών των μηχανισμών.

Η γλωσσική ορθοδοντική είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για πολλούς ενήλικες και εφήβους που χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας, προάγοντας τον συνδυασμό μιας εξαιρετικής αισθητικής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Γενικά η διάρκεια της θεραπείας με γλωσσικά σιδεράκια είναι ίση με τη διάρκεια της συμβατικής ορθοδοντικής θεραπείας και εξαρτάται από το αρχικό ορθοδοντικό πρόβλημα του ασθενή.

Τα ραντεβού στον ορθοδοντικό γίνονται κάθε 4-5 εβδομάδες.

Η ομιλία μετά τα πρώτα 2- 3 εικοσιτετράωρα γίνεται φυσιολογική και ο ασθενής το πολύ σε μια εβδομάδα έχει εξοικειωθεί πλήρως με τους μηχανισμούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς που επιλέγουν τα γλωσσικά σιδεράκια είναι άτομα με μεγάλη χρήση του προφορικού λόγου, με έντονη κοινωνική και επαγγελματική δράση.

Αφού ο ασθενής εξοικειωθεί με τους μηχανισμούς του, δεν υπάρχει δυσφορία ή πόνος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά ούτε και κάποια αλλαγή στην καθημερινότητα του καθενός, αφού οι ορθοδοντικοί αυτοί μηχανισμοί είναι τελείως κρυμμένοι.

Η τοποθέτηση τους είναι μια απλή και ανώδυνη διαδικασία, που διαρκεί περίπου μία ώρα. Μια μικρή ενόχληση εμφανίζεται για τις επόμενες 2-4 ημέρες, κυρίως κατά τη μάσηση, όπως συμβαίνει και με τα κλασικά σιδεράκια, η οποία όμως σταδιακά υποχωρεί. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι δυνάμεις που ασκούνται είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιες, ώστε να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή ενόχληση.

Ο πρώτος Ορθοδοντικός έλεγχος συνιστάται να γίνεται στην ηλικία των 6-7 ετών.

ΟΧΙ όπως και η προστομιακή ορθοδοντική έτσι και η γλωσσική απευθύνεται σε κάθε ασθενή που έχει ανάγκη ορθοδοντικής.

ΝΑΙ. Απλά για τον Ορθοδοντικό με μικρή εμπειρία στα εσωτερικά σιδεράκια καλό είναι να μην ξεκινά περίπλοκα περιστατικά, όπως αυτά με αυξημένο κάτω πρόσθιο ύψος προσώπου, ασύμμετρων εξαγωγών δοντιών κ.λ.π.

ΟΧΙ. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν πιο αισθητική θεραπεία, αποφεύγοντας κάθε προστομιακή συγκόλληση μεταλλικών αγκυλίων, τουλάχιστον στα μπροστινά δόντια

ΟΧΙ. Η διάρκεια είναι η ίδια με αυτή των εξωτερικών. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι μικρότερη (σε περιπτώσεις υπερσύγλεισης). Πάντως η μέση διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια.

ΟΧΙ. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι αποκολλήσεις των αγκυλίων είναι λιγότερες στα εσωτερικά σιδεράκια.
Η εξέλιξη της τεχνικής αυτής τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, με αποτελέσματα ισάξια της προστομιακής.
Δίνει την ευκαιρία στους ασθενείς να ισιώσουν τα δόντια τους εντελώς διακριτικά. Έχοντας περάσει στα αρχικά της στάδια μια αμφισβήτηση, αρχίζει σιγά-σιγά να εδραιώνεται.
Όλο και περισσότεροι Ορθοδοντικοί σε ολόκληρο τον κόσμο προτείνουν στους ασθενείς τους τα εσωτερικά σιδεράκια.

Βεβαίως ΝΑΙ, κάθε ορθοδοντικός μπορεί να προτείνει στους ασθενείς του τη θεραπεία με εσωτερικά σιδεράκια, αρκεί να διαθέτει λίγη εμπειρία. Υπάρχουν δε αρκετά πανεπιστήμια στον κόσμο με εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα με αποκλειστικό αντικείμενο τη γλωσσική ορθοδοντική.

Οι ενήλικες ασθενείς μπορούν να ισιώσουν τα δόντια τους το ίδιο αποτελεσματικά όπως τα παιδιά.
Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να βάλουν τα σιδεράκια τους στις εσωτερικές επιφάνειες των δοντιών, έτσι ώστε κανείς από τους γύρω να μην καταλαβαίνει εάν γίνεται μια ορθοδοντική θεραπεία, γιατί όλος ο μηχανισμός είναι τοποθετημένος εσωτερικά.