Το σωματείο ΕΛ.Ε.Γ.Ο

Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στα θέματα της γλωσσικής ορθοδοντικής.

Στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κλπ) επιστημονικοί σύλλογοι γλωσσικής ορθοδοντικής εδώ και πολλά χρόνια έχουν δημιουργηθεί και έτσι θεωρήσαμε αναγκαία την ίδρυση της Ε.ΛΕ.Γ.Ο στη χώρα μας. «Ελληνική Εταιρεία Γλωσσικής Ορθοδοντικής» (ΕΛ.Ε.Γ.Ο.) και τίτλο εξωτερικού “Greek Society of Lingual Orthodontics”.

Το σωματείο αναγνωρίστηκε με την διαταγή 24 / 28.07.2016 και έχει καταχωρηθεί στα μητρώα του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 31265

Η εταιρεία μας είναι μέλος της ESLO (European Society of Lingual Orthodontics)

Η Ελληνική Εταιρεία Γλωσσικής Ορθοδοντικής ή ΕΛ.Ε.Γ.Ο είναι μια επιστημονική εταιρεία της οποίας όλα τα μέλη είναι αποκλειστικά ειδικοί ορθοδοντικοί με ιδιαίτερη εμπειρία στους γλωσσικούς μηχανισμούς.

Σκοποί της ΕΛ.Ε.Γ.Ο είναι η προαγωγή της Επιστήμης της Γλωσσικής Ορθοδοντικής στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ενημέρωση των Ορθοδοντικών ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της Γλωσσικής Ορθοδοντικής, με συνεχή ενθάρρυνση στη διαβίου μάθηση και εκπαίδευση, στην προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων.

Η Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων και ομάδων μελέτης.

Η δημιουργία  σχέσεων  και η σύνδεση με διεθνείς επιστημονικές ομάδες, ανάλογες εταιρείες, οργανώσεις και φορείς  στο διεθνή χώρο που ασχολούνται με θέματα γλωσσικής ορθοδοντικής.

Η ενθάρρυνση του επιστημονικού διαλόγου με δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών κάθε ειδικότητας.

Η ενεργός συμμετοχή σας στην ΕΛ.Ε.Γ.Ο θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ενημερωθείτε για την επόμενη επιστημονική μας συνάντηση.

Με τη γλωσσική ορθοδοντική οι ασθενείς μας συνεχίζουν να χαμογελούν σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.